سرطان لوزالمعده

یکی از بیماری های شایع در میانسالی حدود سن 55 تا 85 سالگی سرطان لوزالمعده یا پانکراس می باشد و در تمامی گروه های سنی مشاهده شده است . در این مقاله قصد داریم به مطالبی نظیر ذیل بپردازیم . آیا سرطان لوزالمعده کشنده است سرطان لوزالمعده درمان قطعی دارد ایا سرطان لوزالمعده قابل درمان است طول عمر بیماران اطلاعت بیشتر دربارهسرطان لوزالمعده[…]